13. Нещо синьо

13.12.22

Един ден, в който свърших куп неща, но нямаше как завърша нито едно. Нещо ново, нещо старо… 

Екранът е събеседник, който изяжда всичко.