Musée des confluences

16.10.22

Следват малахитения език на реката
и стигат до мястото, където тя се шмугва
в небето, сребърен гущер.

Тук свършва пътят и ще хвърлят телата си
и телефоните. Ще блестят синьо и кратко,
но ще се окажат свободни.