25.9.22

Плътният ѝ глас пълзи в залата, тъмнее, но очите ѝ се усмихват по детски. Какво има в нея?