20.9.22

Искам да кажа - виж тези борове и тези покриви. Докъдето ти стигне погледът - нестрах от високото.