Капан за сънища

12.9.22

Изгревът е прибулен, язден от птици

и металния звук на контейнери, в които

догнива лятото.

Харесва ѝ тази игра на мълчане, само-

заблудата, че спи. Не спи, а се сбогува с

поредното утро. Отлагане. 

А в луната от вчера - две риби кости,

засядат в гърлото на отворения прозорец.