24.7.22

Винаги има нещо, което ми показва за пръв път.

Уклеят.

Смяната на скорости на планинско колело.

Физическото място на спокойствието и удовлетворението в тялото ми - между гърдите и гърлото.