Санитарката каза

26.5.22

 Тя, женската работа, край няма.