Демон

16.5.22

Денят още ме влачи из стаята, 
каза да не мърдам от къщи,
да си бях държала устата затворена,
да си бях мислила по-рано.

За пред хората се обичаме.