23.11.21

Трудно е за вярване, че зависи от мен

прокопаването на тунела на некрасотата.

Ръцете ми - сухи гребла, с които само

разрошвам листата. Знаците - прозрачни

или никакви. Внезапно виждам чар във възлите

и изтърбушените дограми на стари къщи, 

внезапно стига до мен, че някой може да забрави

да довърши ремонта. И това да съм аз.