1.11.21

Почти 5 месеца от последното ми стихотворения. Дали пък вече не е краят?

Неразпознаваема. Сякаш угаснала, притъпена.

Мога ли да се науча на неща, които винаги съм смятала за инстинктивни?

Може би мечтая за просто, ясно и необременено общуване.