7.9.21

…e когато си измия зъбите, да целуна невинните им бузки

Още малко ще имате нужда от мама. И когато съвсем се откъснете, и когато отплувате, аз ще знам урока на водата.