19.8.21

 Само своето е истинско и само то ще бъде чуто.