Антидоти на страха от смъртта, Ребека Елсън

9.11.20

Понякога, като антидот 

на страха от смъртта,

ям звезди.


В тези нощи, лежейки по гръб,

ги изсмуквам от всеобхватния мрак,

докато побера всички, всички в мен,

парливи и остри.


Друг път пък се разбърквам

във вселена все още млада,

като кръв топла все още:


няма Космос, само пространство, където,

светлината на невъзникнали още звезди 

се стеле като сияйна мъгла

и всички ние, всичко

вече е там,

но неоградено от форма.


И понякога стига

да легна на земята

до прародовите ни кости:


да тръгна по пътя застлан

с нашите захвърлени черепи -

сякаш скъпоценности, какавиди -

и да си кажа: отлетяло е с искрящи крила

онова, което е напуснало тези обвивки.