6.9.20

 части от нас винаги

като косата на вятъра

ще са вплетени