V

2.7.20

Трън в очите, я кажи
кой е прав и кой е крив.