Stretch

9.4.20

Въздухът се учи да се разгяга
В ноздрите прахът става песен
Ясно ухото долавя пукането на педала
на пианото дърво в метал се чуват
Като чукчета почукват
Като сухожилия се обтягат
Износват се струните но не и кракът
Неуморен но не диафрагмата
Не власинките не алвеолите
Не гърлото в което въздухът се разтяга