Един

19.2.20

Как започваше “Шумът на времето”?

Един да чува,
един да помни
и един да пие.