прелюбодеяние

7.2.20

Април 

Nympharum membra disjecta

Три духа се появиха
и ме отведоха те
в страната, където
се кършат маслинени клонки:
сеч бледа под светла мъгла.
Езра Паунд (пр. Н. Кънчев)
Въздухът насилва порите.
Тревите се свиват спазмично, 
тайната затваря очи.
Студено е слънцето,
където е лежал трупът.