3.2.20

Реже и подрежда.
Пияна и могъща,
кармин, коприна
и отлагане.