6.1.20

Зимна светлина. Ръцете ти горят върху очите ми.