18.12.19

Няма личен живот в тази къща
с избити стени. Защо съм в комуна?
Няма нищо лично, защото в мен ровят
птиците на времето. Нима остана нещо?
Няма личност. Няма напред.