2.9.19

Знам, че София е сива, но я виждам жълта.
В утрото на сряда, когато вървя към терапевта си и Графа
тъне в сянка, виждам връхчетата ѝ захапани от слънце.