17.8.19

Местата без човека си са нищо.
Голи, пукащи дъски,
растителност, която задушава,
морето е враждебно.
Човекът сам избира да не оживява.