30.7.19

Обичам твоето присъствие,
което като зид стои неоспоримо
и тихо пази моите води.
Обгръщаш ме веществено,
истински си и си цял,
а целостта ти ме учудва.
Не бих ли искала със пръсти
или с каприз копринен да я срина?