26.7.19

Чета писмото ти
и плача, плача
за думите, които не написа.