19.7.19

интелектуално мразене
съмнение във видимото
виртуална параноя