17.7.19

Жената на плажа днес беше свободна. Седеше овъргаляна в пясък и пиеше бира от кен. Децата ѝ цапаха край нея щастливо. Нищо особено. Диалект, натежало от бременности тяло, съвършена волност. Толкова много ѝ завидях, толкова много!