10.6.19

Сънувам
всепроникващ мирис на розова вода,
която като парфюмна есенция обхваща
във фалангите си кожа, кости и недра.
Тръскам глава, за да я отделя от носа си.
Проклета да съм с тази памет.