homesick

19.5.19

В корема на кухнята ми съм.
Шумят и светят нещата,
които се боря да сложа в ред.
От вкъщи ми се повръща.

Standing in the belly of my kitchen.
Buzzing and blinking around me
Are the objects I’m struggling to juggle.
My home is making me sick.