27.5.19

Понякога много искам да напиша
НЕ МОГА.
Написаното остава.