4.5.19

Кой ще подслони челото ти,
звука ти, огнедишащ драконе,
кой ще слуша в скута на леглото ни,
ако нямаш мен - облак центростремителен.