причастие

23.4.19

едно докосване и бетонната плоча,
която виси над главите ни, ще бъде отложена.
ще се види ръбът на лунна усмивка,
силует на прегърнати клони. богът на влагата.
ти знаеш как, пак, пак,
как да върнеш стрелките назад.