2.4.19

Страх ме е от водоравното на дните.
Страх ме е, че тъпото ще ме изглади.