27.1.19

Пазачо на комплекса на Електра,
миришеш на нечия глупава щерка.