18.12.18

някой пее нещо на друг език
и езикът все по-малко чужд е.
разбирам го, той казва

милост, милост, милост!
и тялото ти е добро и разтегливо,
и мъстта превърнала си жал,
и скръбта - във преговор на травмата,
и спомена - във памет.