1.8.18

резен луна,
спокойствието ти е течна буря, 
след която чисти и лъскави проплакват звездите