6.7.18

водата е обилна и кротка.
никаква заплаха в топлите ѝ дипли.
всичко ми е простила и всичко ѝ прощавам
в нашето примордиално единство.