Въпрос към съня

25.7.18

Защо те сънувам след толкова време, време, превърнало бурите в безразлична вода и сълзите - в цинизъм? Какво ли ми казваш с черния си почерк, с малката роза, с далечното присъствие? Ти не си този, за когото те мисля в съня си, нали?