5.6.18

Ти си част от мен, която
ще заживее извън мойте предели,
ще се отскубнеш със вик
и ще поемеш крехката си автономия.
Всеки ден ще разпознаваш 
съществуването си, но с всеки ден
все по-малко чрез моето.
Ти си син. Скрита космическа
плазма с жълтокафеви очи.
Гравюра. Моят урок по разделяне.