видение

24.6.18

схрускваш недоволството си като лед.
очите ти докосват естествената красота на залеза,
който сега не е топка, а теч
по бакърените коси на момиче. жена.