.

8.5.18

Местата са Мирис и Език.
Изпра ли онази тапицерия?