10.4.18

миглите ти, облаче ле,
сто хвърчила
и едно - клюмнало в дрямка.