diminuendo

30.3.18

Във времето гласът ти се разраства.
Остава само глас да бди над туй, което доугасва.