2.3.18

Много искам да те напиша,
ръбче на дума, която стои на езика ми.
Може би трябва да се разделим за малко,
да си дадем почивка, защото съм уморена от искане.