проекция на комплекса

13.3.18

Искам децата ми да се харесват.
а не
Искам децата ми да се харесват на...