15.1.18

накрая спомените няма да се различават -
случилото се и мечтаното ще сa все част от миналото.