събуждане

2.12.17

сънувам те
и после изщраква резето на деня.
стоиш безучастен като сянка на
облак.