11.11.17

Ти си нещо на френски, mon mec -
пише се повече, отколкото се чува.