7.11.17

да очакваш търсиш НЕ -
любов към агресора.