хората, които ги няма

29.11.17

отидохте си и сега какво да правим
с този вкус на януари.
с тоя вкочанен мускул,
с това изстинало ядене.